Många vaccinerar sig mot sin vilja – detta bör likställas med sexuellt övergrepp

Sex är en frivillig handling. I samma stund som sex blir ett tvång så är handlingen ett brott. Min kropp, mitt val. Vi ska aldrig behöva lockas, övertalas, pressas eller hotas till att ha sex. Samma principer gäller för vaccinering. Min kropp, mitt val. Ett NEJ är alltid ett NEJ.

Vaccinering är en frivillig handling. Om en person säger nej eller är tveksam, försök INTE att locka, övertala, tjata eller pressa – då utsätter du personen för ett övergrepp. Visa respekt, backa, acceptera. Inget tjat, inga övertalningsförsök, inget grupptryck. Locka inte med pengar eller andra belöningar, hota inte med straff och repressalier, skuldbelägg inte (det finns inget att känna skuld för i ett NEJ).

Du begår ett brott om du försöker övertala en person till att vaccinera sig mot hennes vilja.

Lagen om frivillig handling ska inte bara respekteras av oss vanliga människor. Den ska också respekteras av sjukvården och sjukvårdspersonal. Den ska respekteras av regering och riksdag. Den ska respekteras av myndigheter som Folkhälsomyndigheten. Och den ska respekteras av svenska skolan.

Hjälp gärna till att skydda våra barn och tonåringar från den här sortens övergrepp. Skriv under uppropet Fridlys barnen. Uppropet handlar om att stoppa Covid-19-vaccinering av personer under 18 år. Så att föräldrar inte ska kunna locka, övertala, pressa eller hota sina barn till vaccinering. Så att skolan inte ska kunna göra det. Så att kompisar och kompisars föräldrar inte ska kunna göra det. Så att sjukvård, myndigheter och regering inte ska kunna göra det. Länk till uppropet finner du längst ner i den här texten. Klicka på länken och skriv på.

Men fridlysningen gäller inte bara barn och tonåringar, den gäller alla i samhället. Många i riskgrupperna och personer över 65 år har Covid-19-vaccinerat sig mot sin vilja. De har lockats, övertalats, pressats och hotats – av vänner, släkt, sjukvårdspersonal, arbetskamrater och arbetsgivare. De har lockats av Folkhälsomyndighetens oetiska reklamsnuttar och trugats av TV4:s repetitiva tjat om Covid-19-vaccinen. Det är INTE acceptabelt. Visa människor respekt. Begå inga övergrepp.

Ett NEJ är alltid ett NEJ – oavsett vad det gäller. Samtycke krävs. Min kropp. Mitt val. Om du inte respekterar detta så har du begått ett övergrepp och gjort dig skyldig till ett brott.

Länk till upprop:

Hjälp till att skydda våra barn och tonåringar från experimentet. Skriv under – Fridlys barnen. Länk: https://www.skrivunder.com/nodstopp_fridlys_barnen?fbclid=IwAR19F8dZhjqxhjrX6w5_bXOHEey1rbKWTyqGCu8ESl4yZvQdc9VyCqEfKXQ#form

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s