Grattis Sverige – ökningen är unik

Jenny Piper

När jag tidigare i morse såg att en presskonferens skulle hållas med anledning av en ny studie från Brottsförebyggande rådet där man skulle presentera färska siffror för antalet dödsskjutningar på uppdrag av regeringen, visste jag vad som väntade och föga förvånande har Sverige flyttats från botten till högt upp på listan över de länder i Europa där dödsskjutningar är vanligast. Brå konstaterar att Sverige är det enda landet i Europa där antalet dödsskjutningar har ökat sedan år 2000 och mellan 2014-2017 var det tydligen bara Kroatien som hade högre nivåer. Brå konstaterar också att ökningen i Sverige vad gäller dödligt våld med skjutvapen inte går att observera i något annat land,

Studien påvisar att åtta av tio dödsskjutningar sker i kriminella miljöer och brotten kopplas till bland annat knarkhandel och kriminella nätverk. Håkan Jarborg, chef för polisen i region Syd, är inte förvånad och menar att ökningen i Sverige är…

View original post 157 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s