Lockstep-Lock step – Humanism & Kunskap

Lock step är namnet på ett futuristiskt scenario framtaget och publicerat internt inom Rockefeller Foundation 2010. Det beskriver en apokalyptisk framtid planerad och genomförd för att med en påhittad viruspandemi orsaka masshypnos och ta politisk över kontroll i stora delar av av världen. Översatt och publicerad på Vetamera Rockefeller Foundation publicerade en rapport i maj […]

Source: Lockstep-Lock step – Humanism & Kunskap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s