Vem har det egentliga ansvaret om personer får livslånga vaccinskador av de nya mRNA-vaccinen?

Enormt bra skrivet!!!

Den Trådlösa Teknik - Det Tysta Miljögiftet

Jag fick svar från Läkemedelsverket, som enbart hänvisar till att EMA-gruppen i EU har godkänt vaccinet. Att de godkänt vaccinet är dock förvånansvärt, då det finns flera ämnen som inte borde finnas i vaccin, samt frågan, om mRNA tar sig in i hjärnans celler kvarstår, vilket det lätt kan göra enligt de vetenskapliga studier jag funnit i databasen PubMed, publicerades så sent som 9 mars 2020. Artikeln avslöjar, att man vet väldigt lite, hur mRNA fungerar i kroppen. Här: https://link.springer.com/article/10.1007/s13346-020-00745-0
.
Jag har åny begärt svar av läkemedelsverket:
Läkemedelsverket hänvisar till att vaccinet är godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Läkemedelsverket är alltså inte på något sätt ansvarig för de läkemedel som EMA-gruppen godkänner? Eller? Läkemedelsverket hänvisar till EMA-gruppen, trots att det står det i regeringsuppdraget att Läkemedelsverket har ansvarar för:
Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de…

View original post 1,264 more words

One thought on “Vem har det egentliga ansvaret om personer får livslånga vaccinskador av de nya mRNA-vaccinen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s