Folkets Radio om utplånandet av kvinnan – Kajsa Ekis Ekman intervjuas – NewsVoice

KULTUR. Såväl myndigheter som företag och politiska partier förordar i allt högre utsträckning att vi bör undvika att använda ordet ”kvinna” då det kan ses som exkluderande. Ordet kvinna kan kringgås genom att exempelvis tala om “livmoderbärare” eller marknadsföra tamponger ”för personer som blöder”. Text och intervju: Per Shapiro, Folkets Radio | Bild: Kajsa Ekis […]

Source: Folkets Radio om utplånandet av kvinnan – Kajsa Ekis Ekman intervjuas – NewsVoice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s