Hur ska elförjningen garanteras när våra styrande bedriver en skadlig energipolitik?

Jenny Piper

I takt med att nya industrier för fossilfri ståltillverkning blir allt fler och batteritillverkningen samt eldrivna transporter ökar behovet av fossilfri el, måste elproduktionen i landet öka, elnäten byggas ut och elmarknaden utvecklas.

Branschorganisationen Energiföretagen konstaterar i en ny analys att landets elbehov kan komma att öka med 120% fram till år 2045, vilket enligt VD:n Åsa Pettersson “är enorma siffror”.

Fakta levereras och det är nu man hade velat höra vad ansvariga ministrar – som ägnar sig åt att stänga ned fungerande kärnkraftverk och ignorera det skriande energibehovet samtidigt som man gladeligen bifaller höjda avgifter – har att säga, men de klarar sig undan såväl granskning som ifrågasättande i vanlig ordning. Men majoriteten av det lallande folket sätter dock sin tilltro till att elen fortsätter komma från två hål i väggen samtidigt som man applåderar de “gröna” framstegen som man inbillar sig ska ge Sverige en plats i rampljuset.

View original post 4 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s