Om inte folk reagerar nu finns det inte mycket hopp om mänskligheten

Jenny Piper

Från början sades det att barn inte var några potentiella smittbärare, sedan ändrades det till att de kan bära på smittan men klarar sjukdomen bättre än vuxna. När vaccinet kom hette det att barn inte ska vaccineras eftersom de inte är en riskgrupp och vaccinet ej prövats på barn.

Vartefter alltfler börjar ifrågasätta pandemin, restriktionerna och nyttan med vaccinerna i förhållande till det verkliga antalet döda samt smittade har vaccinpropagandan ökat – det senaste påfundet är att man nu ska börja vaccinera barn.

Pfizer med sitt starkt ifrågasatta mRNA-vaccin rapporterar nu om positiva vaccinresultat på 12-15-åringar i USA och företaget hoppas kunna börja vaccinera minderåriga mot Covid-19 i stor skala till sommaren. Biontech-Pfizer går dessutom redan vidare nedåt i åldrarna med 5-11-åringar som fick vaccin i förra veckan och från nästa vecka ska preparatet även börja ges till barn ända ned till 6 månaders ålder.

Om folk inte reagerar nu…

View original post 149 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s