Den där slumpen — Jenny Piper

Ett av barnens lärare har konstaterats ha Covid-19. Alla lärare på skolan har därför testat sig, men ingen var smittad och eleverna har också klarat sig bra. Vi har haft två läkare som de senaste månaderna varit på mottagningen där jag arbetar i olika omgångar och som visat sig ha Covid-19, men ingen annan blev […]

Den där slumpen — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s