Covid-19 Plandemin som Problem-Reaktion-Lösning

När vi hösten 2009 började kommunicera våra farhågor över vart vi såg att världen var på väg, varnade vi för en: Världsomspännande kontantlös teknokratisk tyranni, upprättad på ruinerna av nationer och likhögarna av nuvarande och svunna generationer.

För ett FN ombildat som en världsregering och scenariot att alla människor mikrochippas vid födseln för att framdra sina liv som genetiskt fördummade arbetardrönare uppkopplade till ett globalt datamoln, varifrån de övervakas och styrs.

I början på 2020 bröt det här monstret ytan och det som under tio år varit en dystopi, en konspirationsteori, blev en kall och hård kall verklighet allt fler vaknar upp inför.

Monstret har ett namn: Covid-19.

Den är den perfekta fienden, för någon som vill manipulera ett samhälle genom ängslan och rädsla.

Den är osynlig vilket ger makt och media fria tyglar att se monstret överallt – även när den inte finns.
Få av de som kunde se monstret, läkare och forskare, vågade stå upp mot makten.

Här är några av dem:

Problemet syntes vara att de verkade ha missat det större sammanhanget. Som yrkesmän och kvinnor, läkare och advokater, fokuserade de på dagens lögner utan att nödvändigtvis se den större bilden: Möjligheten att de vi ser spelas ut i dag blott är upptakten till en Problem-Reaktion-Lösning situation som kommer att existera under lång tid framöver och, om den lyckas (för globalisterna som planerat och driver den), att för all framtid att förändra världen.

Den påstådda pandemin är ett ”problem” på vilket en ”lösning” just nu implementeras: stängda gränser, lockdowns av hela samhällen, massinjektioner med en hög grad av tvång och sociala, ekonomiska, och politiska påtryckningar.

Hur ser situationen ut om ett år, 2022, efter att effekterna av allt detta, inklusive miljontals dödade och skadade av de experimentella injektionerna står klara?

Protesterna har redan börjat.

Går det att utesluta att den här impopulära och skadliga pandemipolitiken i sig skapats som ett nytt problem – ett problem man hoppas orsakar en reaktion som ger den djupa staten, globalisterna, ett fikonlöv att presentera ännu en lösning?

Vilken lösning då?

Vad EU:s ordförande Ursula van der Leyen gjorde, när hon i slutet på mars 2021 drog upp ramverket för ett grönt certifikat för resande, av vilket enligt uppgift skall framgå eventuella vaccin, eller tester för Covid-19 en person har, för att sedan överlåta detaljimplementering till nationella regeringar, var att helt enkelt ge allt det rep regeringar såsom den i Sverige behöver för att offentligen hänga sig själva.

Om detta är planen går den som på räls.

Som först i kön till galgen synes Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman ha anmält sig.

 

Han gjorde det när han stipulerade att Sveriges version av EU:s föreslagna gröna kort skall vara ett vaccinpass med kravet att ingen svensk skall kunna resa in i landet, förmodligen inte heller lämna det, med mindre än att de först underkastat sig något av de experimentella genmodifierande vaccin Big Pharma för närvarande försöker kränga på världen.

Skillnaden mellan grönt certifikat och vaccinpass kan måhända te sig subtil. Bäda är ju storebrors inblandning i människors privatliv på ett grundlagsvidrigt sätt.

Kanske det, men skillnaden kan visa sig stor nog för att i framtiden kunna möjliggöra ett för aningslösa nyhetskonsumenter övertygande Problem-Reaktion-Lösning argument.

Det skulle kunna se ut så här:

Problemet: År 2022-23, notan för de experimentella massinjektionerna och nedstängningarna är uppenbar.

Lösningen: : Globalistagenter inom det som i dag presenteras som opposition till Pandemipolitiken, kommer att “kräva” att eftersom alla de dåliga besluten fattades på nationell nivå införes överstatligt direktstyre – man ber EU och/eller FN att lösa ”problemet”, eller accepterar att så sker.

Framstod inte Ursula van der Leyen dom mer resonlig än Anders Ygeman?

Hon ser onekligen bättre ut.

  • Tog inte EU-rådet i början på år 2021 beslutet att vaccinationer aldrig kan påtvingas någon?
  • Kungjorde inte heller UNESCO, år 2005, detsamma – i sin deklaration om Bioetik och Mänskliga rättigheter?

Svaret på de båda frågorna är ja.

I valet mellan att låta sig fortsätta styras personer som Stefan Löfven, Anders Ygeman, eller vem som helst i den svenska politiken – och istället prova något annat – vad väljer svensken?

Kommer folk då vara så trötta på hur media paraderar dessa människors självgoda, oinlevda, och ofta alkoholiserade nyllen på löpsedlar och TV-skärmar att de helt enkelt kastar in handduken och säger ja till vad som helst, i desperat hopp om att göra sig av med Sveriges politikerklass?

För globalisterna, de som vill upprätta en världsregering, vore detta goda nyheter.

Det kanske till och med är som så att globalisternas planer är att låta hålla nya Nürnberg rättegångar mot forna ledare för nationella regeringar för de de facto folkmord som just nu sker i världen via bland annat massinjektionerna.

För läsare som direkt eller indirekt drabbats av pandemipolitiken och injektioner skulle ett sådant räfst och rättarting onekligen vara förlösande i ett kort perspektiv.

Dagen efter dom fallit mot gärningsmännen kommer det ändå ha visat sig vara ödeläggande för mänskligheten.

När problemen med Pandemipolitikens baksida blir en del av systemmedias nyhetsflöde har därför läsaren ett val:

    1. Vara klar över att globaliseringsagendan är grundbulten i Covid-19 plandemin, inte lösningen, och kavla upp ärmarna och själv arbeta för en inom-svensk lösning på de avgrundsdjupa problemen med Sveriges genomkorrupta politikeretablissemang.

 

  1. Förbli passiv och låta globalisterna (via EU och/eller FN) driva åtalen och globaliseringen vidare.

 

 


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal

<input “=”” type=”image” src=”https://www.paypalobjects.com/sv_SE/SE/i/btn/btn_donateCC_LG.gif&#8221; name=”submit” title=”PayPal – The safer, easier way to pay online!” alt=”Donate with PayPal button” border=”0″>

<div “=””>(går via naturalimmunity.org)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s