Del 2. Docent Ralf Sundberg om vaccinerna mot Corona i Swebbtv Vetenskap nr 23.

Detta är del 2 av Swebbtv Vetenskap 23 om pandemin där docent Ralf Sundberg ger sin syn på vaccinerna. I början av programmet beskriver Ralf ytterligare några delar av immunförsvaret vilket är väldigt komplicerat och som består av många komponenter. Hos en frisk person som lever sunt, äter bra mat och som har bra nivå på D-vitamin kan immunförsvaret hantera virus- och bakterieangrepp. Ralf tycker att detta borde diskuteras mer än vad som sker. Aseem Malhotra har skrivit en bok om hur immunförsvaret kan förbättras på tre veckor. De som drabbas av sjukdom har ofta försvagat immunförsvar. Ralf menar att läkemedelsindustrin avsiktligt motarbetat information om hur man förbättrar sitt immunförsvar. Vi diskuterar godkännandet av vaccinerna och Ralf Sundberg bekräftar påståendet att vaccinerna inte har några godkända kliniska studier. Det har inte funnits tid till detta utan vaccinerna har ett nödgodkännande p.g.a. “nödläget”. Men vi har inget nödläge och har aldrig haft det, menar Ralf. Det finns forskning från början av 2000-talet med vaccin mot sarsvirus men man lyckades aldrig få dessa virus att passera försöken på djur, säger Ralf. Försöksdjuren dog av immunreaktioner. Läkemedelsföretagen har inget ansvar för eventuella biverkningar utan det faller på staten men statens ersättningar har varit väldigt låga för de som drabbats av narkolepsi. Den som är disponerad för autoimmuna sjukdomar kan göra klokt i att undvika vaccin eftersom det kan utlösa immunreaktioner. Ralf refererar till den holländske forskaren Geert van den Boschke som menar att vaccinet kan ge “blinda fläckar” i immunförsvaret som gör att vi får svårt att klara framtida infektioner. Ralf har noga gått igenom en amerikansk studie som visade att personer med influensasymptom, trots att de hade fått influensavaccin tidigare år, hade högre nivåer på virus i utandningsluften jämfört med med de som inte fått vaccin tidigare år. De hade också svårare symptom. Det har även för coronavaccinerna kommit fram att de inte hindrar att den som vaccinerats sprider smitta. Ralf förklarar att det inte realistiskt att förvänta sig en svår pandemi i en situation där befolkningen mår bra och har tillgång till bra mat. Spanska sjukan uppstod som en följd av den undernäring som uppstod efter första världskriget. Vi tar upp ett av Coronavaccinen som bygger på mRNA-teknik och Ralf menar att det är en minimal risk för DNA-förändringar vilket somliga är oroliga för. Däremot kan man inte helt utesluta att man får immunologiska reaktioner mot andra proteiner i kroppen som liknar det spikprotein som vaccinerna ger upphov till. Det var en liknande typ av immunologisk reaktion som utlöste narkolepsi efter svininfluensavaccineringarna. Avslutningsvis kommer vi in på det väl beskrivna faktumet att de internationella finansintressena har tagit Covid-19 som en språngbräda för att genomföra en omfattande förändring av samhället. Detta har noga beskrivits av Jacob Nordangård i Swebbtvs program Fjärde Statsmakten 81 som rekommenderas för den som inte redan har sett den. ——————- Stöd Swebbtv: Swish 123 535 86 92 Bankgiro147-0558 Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86 Hemsida:swebbtv.se Där finns vår webbutik och där kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Mail: info@swebbtv.se

Source: Del 2. Docent Ralf Sundberg om vaccinerna mot Corona i Swebbtv Vetenskap nr 23.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s