När ska våra beslutsfattare ställas till svars för den skada de åsamkat?

Jenny Piper

Trots pandemin hade vi i Sverige en lägre basdödlighet förra året jämfört med tidigare år (0,9%), vilket indikerar att corona inte är så dödlig som den framställs i media som lever på människors rädsla. Men vi har trots allt haft många dödsfall kopplade till Covid-19 även om de inte officiellt fastställts vara av eller med corona. En stor del av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om vi haft en klanderfri sjukvård.

I början av pandemin stod det klart att vi generellt hade brist på utrustning som till exempel respiratorer och den i decennier nedmonterade samt underbemannade sjukvården blottades rejält när en högre anstormning av patienter blev ett faktum. Men trots att coronaviruset härjat i över ett år har inga beslutsfattare ställts till svars för det de åsamkat genom återkommande besparingar inom vården där både rött och blått lag ska bära hundhuvudet.

Vårdpersonalen som gått på knäna i åratal har otaliga…

View original post 116 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s