Ett steg i rätt riktning att slopa lönen för riksdagsledamöter men när sker en reducering av antalet ledamöter?

Jenny Piper

Jag har länge kritiserat att våra riksdagsledamöter har för hög lön och alldeles för generösa förmåner gentemot det jobb de faktiskt utför, där man i princip kan sova sig igenom sitt uppdrag utan krav på prestation eller till och med inte ens behöver vara närvarande på plats utan konsekvenser, men ändå kan kvittera ut sitt arvode på 69.900 kr i månaden. Inte undra på att det lockar både kreti och pleti att kandidera oavsett utbildningsnivå eller hur politiskt engagerad man är, eftersom man garanterat får en rejäl månadslön utan att behöva lyfta ett finger samt dessutom har man mycket generösa villkor när mandatperioden är slut med pensioner och avgångsförmåner.

Äntligen har dock riksdagsstyrelsen lagt fram ett förslag om att ändra riksdagsordningen, där tanken är att reglerna ska skärpas från och med årsskiftet då riksdagsledamöter som inte deltager i riksdagsarbetet ska kunna få betala tillbaka delar av arvodet. Samtliga åtta riksdagspartier…

View original post 259 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s