Det är förståeligt att många vägrar vara industrins försökskaniner — Jenny Piper

För er som vill veta hur mRNA-vaccinet fungerar förklarat på ett lättförståeligt sätt och varför det finns en god anledning till att många ställer sig avvaktande till detta vaccin eftersom man inte får välja själv vilket av vaccinen man injiceras med, så rekommenderar jag denna text. För övrigt även en intressant blogg att följa som […]

Det är förståeligt att många vägrar vara industrins försökskaniner — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s