Den ”stora återställningen”: En teknokratisk agenda som väntade på att en global kris skulle utnyttjas — Bakom kulisserna

By Tim Hinchliffe Global Research, November 16, 2020 The Sociable 2 November 2020 https://www.globalresearch.ca/the-great-reset-a-technocratic-agenda-that-waited-years-for-a-global-crisis-to-exploit/5729507 Inför en global pandemi, ett icke valt organ av globala byråkrater med säte i Davos, har Schweiz bett världen om att lita på sin vision om en teknokratisk “stor återställning”, med vetskapen om att allmänheten aldrig skulle gå på en sådan begäran om […]

Den ”stora återställningen”: En teknokratisk agenda som väntade på att en global kris skulle utnyttjas — Bakom kulisserna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s