En Norgehistoria? — Jenny Piper

När man inte trodde att den här dagen kunde bli värre så nomineras Black Lives Matters till Nobels Fredspris 2021 för sitt sätt att kräva systemförändring som spridits globalt.🤦‍♀️😄 Nej, det är tyvärr ingen Norgehistoria förutom att nomineringen gjorts av den norska stortingsledamoten Petter Eide, som för övrigt företräder Socialistisk venstreparti – systerparti till Vänsterpartiet […]

En Norgehistoria? — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s