20 jan – medierna mörkar om dödsfallen —

16 DÖDA EFTER ATT HA TAGIT COVID-VACCINET när Sveriges Radio rapporterar om det ser det ut så här 40-tal misstänkta allvarliga biverkningar efter vaccination Bland de över 146 000 personer som vaccinerats mot covid-19 i Sverige har hittills ett 40-tal fått misstänkta allvarliga biverkningar. Fem fall av anafylaxi – akuta allergiska reaktioner – och två […]

20 jan – medierna mörkar om dödsfallen —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s