Det är politikerna som är problemet i Sverige – inte de stökiga barnen

Jenny Piper

I dagens Expressen skriver läraren Alexander Skytte ett läsvärt debattinlägg där han sätter fingret på skolans riktiga problem, som inte är de stökiga barnen utan våra politiker som genom att ständigt spara på skolan för att få råd att genomföra sin oansvariga migrations- och integrationspolitik som suger ut samhället, ser till att den onda cirkeln kan fortsätta. Naturligtvis blir det mer konflikter och stökiga barn ju större klasserna blir samt ju färre personal som finns att tillgå, där lärare får lägga en stor del av sin tid på att släcka bränder istället för att fokusera på undervisningen samt inte har möjlighet att ge alla elever lika stor uppmärksamhet.

Skytte tänker även steget längre och konstaterar att de individer som vi nu förstör kommer att kosta samhället miljarder när de blir vuxna, vilket jag definitivt håller med om eftersom vi redan nu har allvarliga problem med en stor grupp unga människor…

View original post 722 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s