Bakom kulisserna

Publicerad: 2021-01-15
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/det-ar-inte-korruption-utan-maktmissbruk-som-ar-problemet/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210115

DEBATT – av Claes Sandgren, prof. em. i civilrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law, f.d. ordf. för Institutet mot mutor (IMM)

Regeringen beslutade den 10 december 2020 att ge Statskontoret i ”Uppdrag att främja arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen.” Till beslutet fogades en Handlingsplan mot korruption 2021-2023, benämnd ”Ett utvecklat arbete mot korruption i den offentliga förvaltningen.”

Handlingsplanen är ett välskrivet dokument som grundas på djup kunskap i ämnet. Men någon handling föreslås inte och någon plan är det inte heller, snarare ett bakgrundspapper. Detta innehåller nämligen ”en översikt av den huvudsakliga regleringen på området samt ett antal principer som bör vägleda förvaltningens arbete mot korruption.” Den här genomgången är nyttig och välgjord men det stannar där.

Statskontoret har redan gjort åtskilligt som berör korruption inom ramen för sin uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur. Det har också fullgjort…

View original post 618 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s