Att stänga ned Sverige kommer slå hårt mot barn, småföretagare och riskgrupper

Dagens bästa debattinlägg står läkaren Nils Littorin för. Tack för att fler vågar ta upp detta viktiga ämne som de flesta skyggar för! Återstår bara för svenska folket att vakna, vilket är föga tro…

Source: Att stänga ned Sverige kommer slå hårt mot barn, småföretagare och riskgrupper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s