Pandemilagen ger regeringen både mer makt och klirr i kassan — Jenny Piper

Visst är det anmärkningsvärt att det går att snabbremittera frågor som regeringen anser är viktiga, som exempelvis den nya generösare invandringslagen och pandemilagen, men när det gäller andra saker som för medborgarna är väldigt mycket viktigare händer absolut ingenting. Jag tänker till exempel på kraftfulla åtgärder mot den eskalerande kriminaliteten, utvisning av icke svenska medborgare […]

Pandemilagen ger regeringen både mer makt och klirr i kassan — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s