ABSOLUT OCH RELATIV TOTAL DÖDLIGHET ÅR FÖR ÅR FRÅN 2000 TILL 2020 — lennart waaras blogg

Uppgifter är hämtade från SCB:s befolkningsstatistik med egna beräkningar av genomsnittlig dödlighet under perioden, prognos för 2020 och relativ dödlighet 2020 jämfört med 2000. Antal döda år för år från 2000 År 2000                              93 461 År 2001                              93 752 År 2002                              95 009 År 2003                              92 961 År 2004                              90 532 År 2005                              91 710 År 2006                              91 177 År 2007        §                    91 729 År 2008                              91 449 År 2009                              90 080 År 2010                              90 487 År 2011                              89 938 […]

ABSOLUT OCH RELATIV TOTAL DÖDLIGHET ÅR FÖR ÅR FRÅN 2000 TILL 2020 — lennart waaras blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s