BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, MED MICHAEL ZAZZIO — Prickiga huset

De finns fyra typer av brott som Romstadgan reglerar. Massmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott samt aggressionshandlingar. Den så kallade Romstadgan har skrivits under av 118 länder. Bland dessa återfinns Sverige, de övriga nordiska länderna och i stort sett alla europeiska länder. I Oceanien, Sydamerika, Nordamerika, Asien och Afrika finns det en mängd länder som har […]

BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, MED MICHAEL ZAZZIO — Prickiga huset

One thought on “BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, MED MICHAEL ZAZZIO — Prickiga huset

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s