Naturlig och gemensam rättsstatus för offentlig hälsa och rättigheter – Enligt artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen — Det Tysta Miljögiftet – Den Trådlösa Tekniken

5G Genocidal Technologies: Alla 5G / AI artificiell intelligens, DEW Directed Energy Weapons, Neurotech Nano, Scalar, Plasma Vapen, HAARP & Chemtrails, relaterade till 5G-pandemin. Alla regeringar, lagstiftare, offentliga organisationer, företag, företag, enheter, partnerskap, individer som utvecklar, finansiering, distribution, stöd, distribution, godkännande, marknadsföring eller annars underlättar placeringen av 5G eller högre eller liknande anläggningar var som […]

Naturlig och gemensam rättsstatus för offentlig hälsa och rättigheter – Enligt artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen — Det Tysta Miljögiftet – Den Trådlösa Tekniken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s