One thought on “Ska EU krossa bilindustrin

  1. Genom den s k pandemin som inte skördar fler dödsoffer än vanliga år enligt SCB så vill man använda sig av miljö/klimatskräcken och coronaskräcken för att nå sina mål att omvandla nationalstaterna till en globalistisk ny världsordning med sträng kontroll och inget privat ägande. Allt detta kan man läsa om i böckerna “The Great Reset” av Kaurl Schwab som är ledare för World Economic Forum och i boken “Rockefeller – en klimatsmart historia” av Fil Dr Jacob Nordangård.
    Det handlade aldrig om att skydda mänskligheten från någon inbillad klimatkatastrof eller inbillad viruspandemi utan om att använda dessa s k kriser för att kvadda ekonomin och införa en ny världsordning.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s