Barn som är födda I Sverige kan inte prata svenska – ändå fortsätter den oansvariga politiken som drabbar alla — Jenny Piper

Föga förvånande kommer nu larmrapporter om att varannan sexåring på grundskolorna i Järvaområdet i Stockholm pratar för dålig svenska och riskerar att inte klara kunskapsmålen. Happy Hilmarsdottir-Arenvall, Järvaområdets grundskolechef i Rinkeby, Tensta och Kista, ansvarar för 13 kommunala grundskolor i nordvästra Stockholm. Trots att skolan prioriterar språkutveckling i samtliga ämnen samt kartlägger deras språkkunskaper redan […]

Barn som är födda I Sverige kan inte prata svenska – ändå fortsätter den oansvariga politiken som drabbar alla — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s