17 nov – PCR-testerna —

Ännu en artikel som visar på det bedrägliga med de PCR-tester som används. Det verkar som att de är det perfekta verktyget för att skapa en pandemi, eller illusionen av en pandemi. How accurate are the covid tests? As you can see, the less prevalent the disease is in reality, the more likely the test […]

17 nov – PCR-testerna —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s