Sluta dalta! Svenska lagar måste skrivas om — Julia Caesar

Svenska lagar är skrivna med utgångspunkt från svenskar. Sedan har politikerna bytt ut 25-30 procent av befolkningen mot invandrare med en väsentligt större benägenhet att begå brott – men inte anpassat lagstiftningen till befolkningsutbytet. Sverige har släppt in gärningsmän som den somaliske återfallspedofilen Ahmed Dahir Mahamoud, 40, som först begick ett grovt sexuellt övergrepp mot […]

Sluta dalta! Svenska lagar måste skrivas om — Julia Caesar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s