VALFUSKET I USA-VALET 2020 (DEL 1)

November 2020 Joe Biden vann presidentvalet i USA 2020 och nu strömmer rapporterna in om ett omfattande valfusk.  Samtidigt ser Big Tech till att alla misshagliga videos om eventuellt valfusk i USA plockas bort från deras

Source: VALFUSKET I USA-VALET 2020 (DEL 1)

2 thoughts on “VALFUSKET I USA-VALET 2020 (DEL 1)

    • Och jag konstaterar att ännu har inte alla dessa påstådda sätten att fuska gått igenom alla olika rättsskipande delar av domstolsväsendet inklusive högsta domstolen. Antalet edsvurna iakttagelser och antalet expertutlåtanden, sannolikhetskalkyler för valets olika dynamiker tyder på att valresultatet är högst osannolikt. Med detta sagt så kommer tiden och rättsprocessernas gång att utvisa sanningen.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s