LÄKARE I HELA VÄRLDEN, SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL KRÄVER SLUT PÅ NEDSTÄNGNINGAR I ÖPPET BREV

Bakom kulisserna


https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2020/10/28/LAKARE-I-HELA-VARLDEN-SAMT-HALSO-OCH-SJUKVARDSPERSONAL-KRAVER-SLUT-PA-NEDSTANGNINGAR-I-OPPET-BREV/?fbclid=IwAR1z5iKag-Xe8b0eKOmsYnBzaM1OLGE5fvmLZrq8vXZUqXE4b53BDUo713k

Översättning av ”Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media.” [Öppet brev från läkare och vårdpersonal till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier.]


I skrivande stund noterar översättaren att detta öppna brev som avser Belgien har undertecknats av 661 medicinska doktorer 2147 medicinskt utbildade hälsoproffs och av 16412 medborgare, samt gäller för hela världen, inte enbart för Belgien.


Vi, belgiska läkare och vårdpersonal, vill uttrycka vår allvarliga oro över utvecklingen av situationen under de senaste månaderna kring utbrottet av SARS-CoV-2-viruset. Vi uppmanar politiker att vara oberoende och kritiskt informerade i beslutsprocessen och i det obligatoriska genomförandet av Corona-åtgärder. Vi ber om en öppen debatt där alla experter är representerade utan någon form av censur. Efter den första paniken kring covid-19 visar objektiva fakta nu en helt annan bild – det finns ingen medicinsk motivering…

View original post 3,994 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s