Föredrag av Jens Jerndal

corneliadahlberg

Föredrag av Jens Jerndal på informationsmöte om 5G
i Stallarholmen tisdagen den 13 oktober 2020.

Orsaken till att det fallit på min lott att förklara riskerna med 5G i
detta symposium, är att jag sedan mer än 30 år specialiserat mig på
holistisk energimedicin, bl.a. som professor i holistisk medicin vid ett
internationellt universitet i Sri Lanka med professorer och studenter
från hela världen.

Denna nya vetenskap togs först upp parallellt i USA och Ryssland
under tidigt 1900-tal, ovetande om varandra, och har sedan
vidareutvecklats i framförallt Tyskland, Ryssland och övriga
Östeuropa.

Samtidigt som den nu bygger på hundra års högteknologiskt
forsknings- och utvecklingsarbete, går den tillbaka på millenniers
erfarenhet och visdom, och fokuserar i första hand på att förebygga,
och i andra hand på att finna och definitivt undanröja orsakerna till
alla hälsoproblem. Inte, som vår farmaceutiska skolmedicin, begränsa
sig till att dämpa symtom.

Tyvärr har den nu 100-åriga…

View original post 1,684 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s