IPCC har förväxlat orsak och verkan, temperaturen driver luftens halt av CO₂ — KLIMATSANS

Halten av CO₂ vid Mauna Loa de senaste fyra åren Varje år svänger halten med den biologiska aktiviteten på norra halvklotet, som har störst landmassa. Här noteras att i mars-april 2020 märks ingen nedgång. Då orsakade Covid-19 en markant nedgång av den ekonomiska aktiviteten och därmed av de fossila utsläppen. Praktiskt taget allt flyg i…

IPCC har förväxlat orsak och verkan, temperaturen driver luftens halt av CO₂ — KLIMATSANS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s