Därtill måste ni minska er materiella konsumtion o ge utrymme för världens fattiga

Petterssons gör Sverige lagom!

DUBBELMORAL. Anders Wijkman, 76, har aldrig haft vad jag kallar ett riktigt arbete, fast naturligtvis har han arbetat. Wijkman var ordförande för Fria Moderata Studentförbundet 1968–1970 och riksdagsledamot för Moderaterna 1971–1978. År 1978 blev han generalsekreterare för Svenska Röda Korset.Efter Röda Korset var Wijkman från 1989 generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, och därefter 1992 chef för Styrelsen för U-landsforskning (SAREC), en befattning han upprätthöll tills SAREC blev en del av Sida 1995.År 1999 invaldes han som ledamot i Europaparlamentet för Kristdemokraterna och satt där i två mandatperioder fram till 2009.


View original post 232 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s