Peter Wolodarski: Man försöker tysta oberoende röster — Petterssons gör Sverige lagom!

MEDIA. Peter Wolodarski, är född 1978 i Stockholm, journalist och sedan 10 mars 2013 chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter. Dagen efter, den 11 mars 2013 tillkännagav Wolodarski att tidningen skulle satsa mer på berättande och agendasättande journalistik. Alltså genom att koncentrera sig på några få ämnen som medierna bestämmer är viktiga ska de […]

Peter Wolodarski: Man försöker tysta oberoende röster — Petterssons gör Sverige lagom!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s