Matematisk modellstudie visar att 5G inducera coronaviruset när millimetervågen penetrerar våra celler — Den Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet

I EN ÖVERSIKT … En ny studie som publicerades på NIH PubMed-webbplatsen den 16 juli 2020 och publicerades tidigare någon annanstans i juni 2020, modellerar matematiskt hur millimetervågorna hos 5G tech kan få kroppen att skapa coronavirus som SARS-CoV-2 / COVID. Varför har myndigheter försökt att tystna dem som påpekar kopplingen mellan 5G och coronavirus? […]

Matematisk modellstudie visar att 5G inducera coronaviruset när millimetervågen penetrerar våra celler — Den Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s