Hur man stoppar huvudet i sanden

Bakom kulisserna

Kostnadsfri bild av ankdamm, ankor, damm

Mikael Möller
2020-08-18

Till alla ungdomar lämnar jag följande råd: Lär er riktig engelska och gärna något mer språk ty Sverige är en ankdam. I denna ankdam härskar kabbalen Investor och kabbalen Bonnier. De understödjes av socialdemokraterna som tillsammans med övriga riks-dagspartier lägger locket på. Dessa två kabbaler styr idag Sverige via riksdagen. Utgå från att er föräldrageneration är hjärntvättad. Tänk inte individ utan grupp.

Lokal tyranni
Det är något som jag finner mycket underligt. Varför föreligger ingen yttrandefrihet och tryckfrihet i byn. Låt mig börja med att relatera till grundlagen:

Tryckfrihetsförordningen

4 Kap 1§ Varje fysisk och juridisk person har rätt att själv eller med hjälp av andra trycka skrifter. Lag (2018:1801).
6 Kap 1§ Varje fysisk och juridisk person har rätt att själv eller med hjälp av andra sprida tryckta skrifter. Lag (2018:1801).

Jaha det var väl inget konstigt med det. Eller?

Yttrandefrihetsförordningen

1 Kap 1§  …

View original post 22 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s