Medieoligarkerna i världen och i Sverige. — Global Politics

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Lika aktuell idag förstås. Jag återpublicerar här fjärde delen av en grundläggande artikel av Pål Steigan, som jag fått levererad och översatt av en läsare. Tusen tack! MEDIAOLIGARKERNA Här är den första artikeln: Artikel 1: De äger bankerna, vapenindustrin, varumärkena, medierna…

via Medieoligarkerna i världen och i Sverige. — Global Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s