Varför ska svenska folket försörja alla som vill utöva sin religion? — Jenny Piper

Den här artikeln innehåller tre saker att opponera sig mot. Varför bejakar svensk media kvinnoförtryckande plagg? Jag vet inte för vilken gång i ordningen Expressen/Kvällsposten skriver artiklar som bejakar kvinnoförtryckande plagg. När såg vi senast en artikel där dessa kvinnofientliga kulturyttringar istället kritiserades? Varför hörs sällan röster från de som valt att kasta slöjan i […]

via Varför ska svenska folket försörja alla som vill utöva sin religion? — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s