Socialism kan inte existera utan statlig tyranni – se parallellerna i Sverige!

Bakom kulisserna

Av Joshua Philipp

Joshua Philipp är undersökande journalist, reporter och redaktör vid The Epoch Times. Han har forskat om kommunismen i över tio år.


13 februari 2020
https://www.epochtimes.se/Socialism-kan-inte-existera-utan-statlig-tyranni

När människor talar om statlig sjukvård, gratis utbildning och andra politiska program, så tror de ofta att de här sakerna är menade av omtanke om samhället. Men de här programmen kan inte existera utan ett system som driver igenom det, och det är i genomdrivandet av det här som socialism inte kan existera utan tyranni.

Att stödja socialistisk politik förkläs ofta som omsorg om andras hälsa och välmående, men i själva verket ersätter det det traditionella värdet generositet, och dess komplement, tacksamhet.

Istället för de ”gamla värdena” och ”gamla institutionerna”, vill socialismen ha en centraliserad makt med absolut kontroll över samhället, en som har befogenhet att plundra utvalda grupper av människor på sina rikedomar och låta det försvinna i en omfattande…

View original post 535 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s