Partikelfysiker tror 5G är ett riktat energivapen – DIN KANSKE VIKTIGASTE INFORMATION!

Bakom kulisserna

Particle Physicist Believes 5g Is A Directed Energy Weapon

By Phillip Schneider, WakingTimes.com

Hennes perspektiv på teknik för samhällskontroll är mycket värdefullt för den globala konversationen om 5G-utbyggnaden.

“5G-systemet bör bäst föreställas som regeringen eller denna skuggiga grupp som har angripit regeringen genom att ta över varje stad på planeten och varje by och till och med den minsta staden och till och med skogen, där du tror att det inte finns något, och sätta upp dolda maskingevär som följer dig och din familj och pekar rakt mot dig. ” – Dr Katherine Horton

Partikelfysikern tror 5G är ett riktat energivapen 
Sponsrad av RevcontentTrending Now

Fysiker Dr. Katherine Horton anser att 5G är inte bara giftigt för din hälsa, utan det är också ett högteknologiskt massförstörelsevapen som kan användas för att döda oönskade dissidenter utan att lämna ett spår.

Föreställ dig en slavstatus som införs runt om i världen som just nu pågår. I…

View original post 498 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s