Röda havet står inför en oljekatastrof av gigantiska slag men inga protester hörs varken från Miljöpartiet eller Greta Thunberg — Jenny Piper

Några kilometer utanför kusten i Röda Havet ligger ett rostigt fartyg som kan orsaka en av världens största miljökatastrofer. Oljelagringsfartyget “FSO Safer” har 1,1 miljoner fat råolja ombord, men sedan inbördeskriget i Jemen bröt ut våren 2015 har fartyget övergivits och lämnats till sitt eget öde.I fem år har det legat där medan rosten breder […]

Röda havet står inför en oljekatastrof av gigantiska slag men inga protester hörs varken från Miljöpartiet eller Greta Thunberg — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s