Ökar verkligen de klimatrelaterade sjukdomarna? — Klimatforum

Det varnas mycket för att den globala uppvärmningen kommer att leda till att de klimatrelaterade sjukdomarna ökar och sprids. Enligt den respekterade organisationen Lancet Countdown har redan hälsoläget för mänskligheten försämrats i flera decennier på grund av mer extremt väder, mindre skördar och lägre produktivitet, vilket leder till ökad spridning av tropiska infektionssjukdomar. Men det […]

via Ökar verkligen de klimatrelaterade sjukdomarna? — Klimatforum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s