Klimatsektens drömvärld rasar samman

Petterssons gör Sverige lagom!

INSÄNDARE. Till oerhörda kostnader har klimatrörelsen sett till att hela vårt samhälle skulle ställas om till eldrift. Det har kostat oss förlust av välfärd och folkhem och skapat kollektiv klimatångest för i stort sett all tidigare  normal verksamhet.

View original post 480 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s