Dr Whistleblower granskar Stockholms sjukhem. Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning — SveaNews

Tallinger: Stockholms sjukhem ger exempel på det för undertecknad nya fenomenet flockhygien i 30-talets Tysklands anda.Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning. En skärmdump nedan visar att man där manar läkare att sålla ut människor i botbara eller icke botbara. Eller som man uttrycker det;….”personer som har en reel chans att […]

via Dr Whistleblower granskar Stockholms sjukhem. Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning — SveaNews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s