Tegnells kopplingar till läkemedelsföretag väcker frågor som kräver svar

Jenny Piper

Jag har hittills förhållit mig neutral gentemot Anders Tegnell, men hans kopplingar till läkemedelsbolagen som framkommer i nedanstående öppna brev till Tegnell väcker sannerligen en del frågor. 🤔 Hade varit bra att höra hans svar, men det kan vi nog se oss i himlen efter. 🙄

Brevet är publicerat på Facebook av en Susanne Fuchs och återges nedan.

Hej Anders! Jag skriver till dig eftersom jag undrar över ett par saker. Jag råkade nämligen upptäcka att det har skrivits en hel del om dig och dina vaccin-upphandlingar tidigare, både då du var chef på Socialstyrelsen och nu, som anställd på Folkhälsomyndigheten.

År 2006 lät du i din position som chef på Socialstyrelsen tillsätta en expertgrupp som skulle utreda huruvida HPV-virus skulle ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs 5-6. Det visade sig då att tre av sex experter i gruppen hade tydliga kopplingar till vaccinbranschen – personer som…

View original post 1,182 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s