Ljusarbete

Mikaels värld

I Sverige har vi det senaste seklet överlag haft en väldig tilltro till det materiella och en väldig skepticism mot sådant vi inte kan se. Men om vi öppnar oss för det, kan vi alla lära oss att känna det.

Antag att vi vill göra så mycket gott som möjligt för världen i denna omvälvande tid. För maximal påverkan gäller det att inte fastna i att enbart försöka påverka på den materiella nivån, utan att även göra (eller vara) det på energinivån. Varför?

Den materiella nivån är den lägsta, trögaste och svåraste att få till förändring på. Ovanför den finns energinivån, som rör sig mycket lättare och som vi medvetet kan påverka med våra tankar, intentioner, känslor och kanske främst vår föreställning. På den nivån kan vi “knuffa” världen i önskad riktning. Den nivån manifesteras sedan i det materiella.

Säg att effekten av att göra någonting materiellt är 1. Då…

View original post 1,316 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s