Rockström fantiserar och drömmer men utan logik — KLIMATSANS

Johan Rockström har fritt fram med sin krönika i SvD Hoppsan ! Samma grundorsak ! ! För så olika kriser ? Hur förklarar han det ? Jo, så här: Båda orsakas av hur vi missköter globala allmänningar (“global commons”), system som vi alla på Jorden är beroende av för vår välfärd, som en fungerande atmosfär,…

via Rockström fantiserar och drömmer men utan logik — KLIMATSANS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s