Flera miljoner TBC-bärare utgör en stor riskgrupp för coronaviruset

Jenny Piper

Tuberkulos ligger latent hos en av fyra personer i världen och har funnits i tiotusentals år. Varje år blir runt 10 miljoner människor infekterade och över 1,2 miljoner dör när pandemin sprids osynligt genom sårbara samhällen. I år har hittills över 300.000 personer avlidit av sjukdomen och en fjärdedel av mänskligheten har infekterats.

Till skillnad från coronaviruset är TBC förebyggbar och går att bota. Experter varnade dock igår för att det stora antalet människor som drabbats av tuberkulos, som lämnar överlevande med permanenta lungskador, innebär att det finns flera miljoner världen över som är sårbara för Covid-19.

1993 proklamerade WHO att TBC var en global hälsofara och det fortsätter att vara världens mest dödliga infektionssjukdom. Majoriteten av dödsfallen återfinns bland fattigare befolkningar.
Experter menar nu att det globala hälsosystemet kan lära sig en hel del av kampen mot TBC när man ska bekämpa Covid-19. Igår förmiddags hade över 386.350 personer…

View original post 227 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s