anthropocene

Icke smittsamma sjukdomar orsakade av ohälsosam kost och livsstil (rökning och stillasittande), miljögifter och biverkningar från medicinska preparat är vår tids allvarligaste hälso- och miljöproblem. Detta orsakar årligen 40 miljoner dödsfall globalt och uppåt tre miljarder människor är redan drabbade av en eller flera av dessa metabola sjukdomar. Hit räknas fetma, diabetes, hypertoni, cancer, hjärtkärlsjukdom, karies, demens och en lång rad autoimmuna sjukdomar.

Efter att jag själv drabbats hårt av den metabola sjukligheten, har jag under 25 år studerat vetenskapen på området intensivt. För halvanat år sedan sammanfattade jag mina samlade erfarenheter i den bästsäljande boken Den Metabola Pandemin (den har sedan utgivningen legat på Bokus topplista över medicinsk litteratur). Jag tog även initiativ, tillsammans med några kunniga personer i mitt nätverk, till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa.

Den metabola sjukligheten började synas i människors hälsa för första gången för 10.000 år sedan när människor blev bofasta och…

View original post 871 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s