Mycket få av de avlidna i Italien hade inte andra sjukdomar i bagaget — Jenny Piper

I en tid med skrämselrubriker om alla dödsfall i Italien i spåren efter coronaviruset är det värt att notera att av de cirka 2.978 avlidna personer i landet som hade coronaviruset, led mer än 99% av de döda av andra sjukdomar. Nästan hälften av de döda (48,5%) led av minst tre andra sjukdomar, medan 25% […]

via Mycket få av de avlidna i Italien hade inte andra sjukdomar i bagaget — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s