Socialdemokraterna på väg ner i avgrunden; skriver två S: debattörer och allt fler håller med. — Utanför åsiktskorridoren

Kanske Ni redan har läst denna debattartikel i Aftonbladet den 9 februari? Men den är så bra, att den behöver upprepas. Kraften i genomslag blir mycket starkare om kritik kommer från det egna ledet. Innehållet i denna debattartikel från två unga S-jurister har många fosterlandsvänner skrivit om åtskilliga gånger, men då kom snabbt rasiststämpeln fram.…

via Socialdemokraterna på väg ner i avgrunden; skriver två S: debattörer och allt fler håller med. — Utanför åsiktskorridoren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s